מגובים

מגוב
קלטרת " מינוס" היא מכונה אידיאלית שמשמשת ליצירת שורות לטובת קומביין האיסוף  של צ..