מזרעות

דריל
·       3 נקודות ריתום ·       רוחב עבו..
מזרעת אוויר
*אייר סידר 6 מטר עבודה *ארבע שורות עבודה למניעת סתימות *מיכל זרעים 1400 ליטר *בלאור אוויר ממתכת ה..
מזרעת עלים
 ריתום שלוש נקודות או ריתום מהיר  עד 14 רגלי זריעה  גודל מיכל 54 ליטר  בעל יכולת זריעה של סוג..