מזרעת אוויר
מזרעת אוויר מזרעת אוויר מזרעת אוויר מזרעת אוויר מזרעת אוויר מזרעת אוויר מזרעת אוויר מזרעת אוויר מזרעת אוויר מזרעת אוויר

מזרעת אוויר

מס' קטלוג: Uriel Air Seeder 01
*אייר סידר 6 מטר עבודה
*ארבע שורות עבודה למניעת סתימות
*מיכל זרעים 1400 ליטר
*בלאור אוויר ממתכת המופעל על ידי הקרדן או מנוע הידראולי
*קנקני זריעה קשיחים ומחוזקים על ידי 2 קפיצים
*מנגנון כימות דגם אקורד
*אפשרות למערכת בקרת סתימות
*שני גלגלי עומק ביחידות המרכזיות
*שני גלגלי עומק ביחידות הצדדיות
*בעל הספקים גבוהים ואמינות גבוהה בזריעה