מתחחות

מתחחת
מכונת תיחוח אדמה רב תכליתית עם צריכת אנרגיה נמוכה עבור טרקטורים קטנים באופן יחסי. נרתמת לטרקטור ברת..